GBS Gearbox Services international brand of Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.
Emergency Hotline
Company Profile GBS Gearbox

Stagiaire / Afstudeerder

Stage en Afstudeeropdrachten afgerondHU

Logistieke modernisering

(sept. 2015 - jan. 2016)


Wij zullen einde van 2015 een nieuwe hal realiseren. Wij zullen hiermee meer productie m2 gaan verkrijgen. Maar daarmee ook meer en langere logistieke afstanden alsmede een grotere opslag in stellingen.

Ook al zijn wij nog een klein bedrijf, toch willen wij ons orienteren op de meest moderne ontwikkelingen op het gebied van opslag en intern transport alsmede de codering van goederen.

Wij zoeken een student die ons meerdere moderne mogelijkheden gaat aanreiken, gepaard met een beknopte kosten baten analyseU

Onderzoek lekkage in de tandwielkast

(sept. 2015 - jan. 2016)


Ons bedrijf repareert vele tandwielkasten in verschillende uitvoeringen en voor verschillende toepassingen.
Zowel bij deaan ons toegeleverde als de door ons afgeleverde tandwielkasten komt lekkage bij de verschillende assen af en toe voor. Tevens worden er nog regelmatig nieuwe afdichtingen ontworpen, waaruit kan blijken dat het voorkomen van lekkage een lastig technische probleem is.

Wij zoeken een student die de verschillende lekkages uit het verleden onderzoekt, alsmede een analyse doet naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan lekkages. De oplossing dient niet alleen gezocht te worden in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van afdichtingen. Oplossingen uit het verleden alsmede hele banale afwijkingen kunnen wellicht belangrijker zijn.Opdracht in pdf downloaden


Automatisering productie kleine onderdelen
(jan. 2015 - juni 2015)


Op deze CNC draaibank bewerken wij regelmatig onderdelen met een diameter tot 180mm en een lengte tot 500mm. Voor een robot zijn dit redelijk grote en zware werkstukken.
De seriegrootte varieert van 20 tot 200 stuks. Tot op heden hebben wij door tijdgebrek onze robot hier nog niet voor kunnen inzetten. Wij ervaren de volgende knelpunten:
- Het programmeren van de robot, zodanig dat deze snel voor verschillende werkstukken kan worden aangepast
- Slijtage van gereedschappen; door een onvoorspelbare slijtage van gereedschappen, moet de robot of de machine dit zelf kunnen detecteren. Nu gaat de machine bij slijtage gewoon door.
- De verschillende werkstukken hebben verschillende 'grijpers' en andere hulpstukken nodig, om de onderdelen in de machine te kunnen plaatsen.
- Werkstukken moeten soms worden opgekeerd. Ook hiervoor moeten hulpstukken worden ontwikkeld.
Opdracht in pdf downloadenOntwerpen en fabricage van een 500 Tons pers

(1-9-2014 tot 1-2-2015)

Voor onze afdeling montage willen wij beschikken over een 500 tons pers, voor het uitpersen van assen uit tandwielen. Een grove schets op basis van een klein model is aanwezig. Deze schets moet verder worden uitgewerkt. Automatisering, sterkte, veiligheid en kosten zijn aspecten die mee tellen in het ontwerp. Na de ontwerpfase dient de pers vervaardigd te worden. Het constructiewerk zal moeten worden uitbesteed, maar bewerken en montage kan in eigen huis worden gerealiseerd.

Ontwerpfase 8 weken
- Sterkte berekening (afschuiving/zwaartepunten etc )
- Constructie
- Eventuele beveiligingen
- Hydrauliek schema, stuurventielen, pompopbrengsten, 2 traps pompen etc)
- Elektrisch schema
- Automatisering van de hydrauliek
- Automatisering hoogte instelling

Productiefase 6 weken
- Inkoop/planning

Montage 4 weken
- Werkstukken moeten soms worden opgekeerd. Ook hiervoor moeten hulpstukken worden ontwikkeld.

Opdracht in pdf downloaden

Geen spanen meer op de vloer

(1-9-2014 tot 1-2-2015)

Sinds november 2011 beschikken wij over een geheel nieuwe vloer. Tijdens de productie op een aantal van onze oude machines komen spanen op de vloer terecht.
Bij deze opdracht moeten de machines worden aangepast, zodat onze vloer 'spanen-vrij' wordt. Hierbij moet worden gedacht aan:
- Het aanpassen van verschillende omkappingen van een aantal machines, met behoud van het gebruiksgemak.
- Bij machines die moeilijk aanpasbaar zijn, moeten aanpassingen rondom de machine worden aangebracht


Ontwerpen en fabricage van automatisch positionerende aandrijving

(1-9-2014 tot 1-2-2015)

Voor onze afdeling montage testen wij iedere dag tandwielkasten van een verschillend formaat. Hier gebruiken wij een electromotor met frequentie regelaar. Op dit moment wordt de electromotor handmatig op hoogte gezet op vulblokken en uitgelijnd en gecorrigeerd met vulplaten. Vervolgens moet de electromotor stevig worden vastgezet om het vermogen en koppel te kunnen overbrengen. Dit kost bijhoorlijk veel tijd.

Een grove schets hebben wij hiernaast opgezet. Tussen de electromotor en de tandwielkast zit een koppeling. Wij verwachten dat deze schets verder wordt uitgewerkt naar een ontwerp, alsmede dat dit ontwerp wordt gefabriceerd in eigen fabriek, en dat functionele testen worden uitgevoerd. De opdracht houdt dus in: ontwerp, fabricage, testen, aanpassingen.

Wij willen graag dat de electromotor eenvoudig is te postioneren in hoogte, hoek en zijrichting t.o.v. de tandwielkast. Deze postionering moet op een nauwkeurigheid van 0,02 mm plaatsvinden. Eenvoudig houdt in: met een knoppen kast en ledjes groen/rood of geheel automatisch.

Ontwerpen olieen meng- en vulstation

(1-2-2014 tot 1-7-2014)


Op dit moment gebruiken wij koelvloeistoffen, hydrauliek-oliën en smeeroliën voor onze machines. Daarvoor hebben wij een aantal 200 liter vaten staan in onze werkplaats. Wij beschikken over een 30tal machines.

Met dagelijkse / wekelijkse regelmaat moeten de machines worden bijgevuld. De hoeveelheden varieren van 0,5 liter tot 100liter. Dus zo loopt iedere verspanende medewerker iedere week minstens 1 keer met een kannetje of een vat van de centrale opslagplaats naar zijn machine.
Tevens vinden we de opslag van de vaten een sta in de weg in de productieruimte.

De doelstelling van de opdracht is dus ook als volgt:

- Onderzoek ik korte tijd welke vloeistoffen in welke hoeveelheden en met welke regelmaat bij welke machines wordt gebruikt, en hoeveel tijd en kosten hiermee gepaard gaan
- Onderzoek een aantal verschillende oplossingen voor opslag van de bulkvaten zonder dat dit ten koste gaat van de productieruimte (technisch / financieel)
   Te denken valt opslag op hoogte of op buitenterrein, met een eenvoudige vulmogelijkheid van de vaten en een soort tankstation in de fabriek
- Onderzoek een aantal mogelijkheden voor transport van de machines (technisch / financieel); er bestaan in de markt systemen hiervoor; beoordeel of dit bij ons zou gaan werken;
- Realiseer hetgeen is uitgedacht in een zeer korte doorlooptijd. Dit zal dus naar waarschijnlijkheid een systeem zijn met een stuk PLC automatisering en verder
   bestaand uit leidingwerk, vlotters en pompen.

Opdracht in pdf downloaden

Ontwerpen uitbreiding productiehal

(1-9-2013 tot 1-3-2014)

Onze bedrijfshal van 2500 m2 bestaat uit een machinale en een montage afdeling. Verder hebben wij redelijk veel ruimte nodig voor het onder handen werk, alsmede in- en uitgaande goederen. Op het buiten terrein staan een 3tal containers voor oude metalen.

Wij willen een nieuwe hal aan bouwen van ca. 1200 m2, waarin wij dan de montage en opslag gana onderbrengen. Tevens willen wij buiten een opslag voor gasflessen realiseren en de bestaande containers moeten uit het zicht komen te staan.

Het realiseren van de nieuwe hal bestaat uit de volgende fasen:
- het schetsen van de ideale layout
- het technisch uitwerken van tekeningen en bestek door een architect
- het aanbesteden van de diverse werken, als 1 geheel, doch ook in separate disciplines
- het realiseren / bouwbegeleiden

Met name voor de eerste fase 'schets' zoeken wij een student, die het volgende gaat doen:
- Het in kaart brengen van de huidige logistieke processen en gebruikte ruimtes, alsmede het laden en lossen
- Het met ons team ontwikkelen van een aantal schetsen voor een nieuwe layout, rekening houdend met:
   - het buiten terrein, voor containers (uit het zicht), in- en uitritten, P-vakken en groenvoorzieningen
   - een geheel nieuwe indeling van de bestaande en nieuwe hal, met logistieke banen en opslag
   - faciliteiten als bovenloopkranen, proefstand, electrische voorzieningen, stellingen, intern transport, spanentransport, luchtleidingen en andere leidingen
   - Spuitplaats, ringleiding voor gas, lucht en zuurstof
- Een 'kwantitatieve' onderbouwing van de keuzes in het planProfessionalisering proefstand

(1-5-2013 tot 1-3-2014)

Op dit moment beschikken wij als bedrijf over een kleine beperkte proefstand, waarbij de metingen met de hand worden uitgevoerd.

Zowel de grootte als de uitstraling als werkmethoden dienen te worden geprofessionaliseerd, rekening houdend met de volgende aspecten:

- Het ontwikkelen van automatische metingen van temperatuur, druk en vibrations en het genereren van snelle rapportage
- Het daadwerkelijk bouwen van de grotere oppervlakte voor het beproeven van de tandwielkasten
- Het ontwikkelen van hulpstukken zodat de verschillende vormen van tandwielkasten eenvoudig kunnen worden opgesteld


- Het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het snel en professioneel vullen en legen van olie in de tandwielkasten

Opdracht in pdf downloaden

Standaardisatie verkoop calculatie en offerte proces

(1-6-2013 tot 1-1-2014)

Binnen ons producten pallet hebben wij een aantal verschillende diensten/producten, onder andere bestaande uit een aantal producten die op zich ook weer kunnen varieren.

Voorbeeld:
De opdracht voor het repareren van een tandwielkast bestaande uit:
- locatie werkzaamheden
- inspectie werkzaamheden
- fabricage van diverse onderdelen, zoals tandwielen, assen, bussen etc
de tandwielen kunnen weer varieren in materiaal, warmtebehandelingen, afmetingen, keurinstantie etc

Deze verschillende diensten/producten worden op het moment door de individuele verkopers gecalculeerd op basis van hun ervaring en vervolgens middels een 'word' offerte aan de klant aangeboden. Er worden ook wel verschillende excel sheets gebruikt. Wij zouden dit proces van het maken van een offerte op 2 verschillende wijzen willen verbeteren:
- het geautomatiseerd maken van een offerte, zodat snel een 'mooie' offerte wordt gegenereerd, compleet, niets vergeten, alleen slaand op het aangeboden product, etc
- het berekenen van de voorcalculatie van onderdelen middels een programma
Om deze efficiency en kwaliteits slag te kunnen maken zijn wij op zoek naar een student die deze technische producten/diensten (o.a. verschillende types tandwielen) dusdanig kan ontleden zodat er een gestandaardiseerd voorcalculatie model kan worden ontwikkeld met daaraan een 'maatwerk' offerte layout.

Globaal overzicht van de stage:
- Analyseren van de verschillende bewerkingsmethodes, producten en kosten.
- Onderzoeken of er verbanden , afwijkingen en/of variabelen zijn.
- Implementeren van verzamelde data in een geautomatiseerd keuze schema waarbij er doormiddel van het maken van keuzes tussen de verschillende mogelijkheden de kostprijs word berekend.
- Automatisch offertes genereren d.m.v. de eerder verzamelde data uit de kostprijs berekening.

Voor alle duidelijkheid: voor het vertalen van het model in een programma, hebben wij ervaring in huis. Dit hoeft niet door de student te worden uitgevoerd.

Belangrijke eigenschappen voor de kandidaat:
- Goed ontwikkeld technisch inzicht (bewerkingen, producten)
- Analytisch vermogen (processen)
- Wiskundig goed onderlegd (calculaties, ontleden van producten/bewerkingen)

Opdracht in pdf downloaden

Automatisch afbramen

(1-3-2013 tot 1-8-2013)

Tegenwoordig maken wij allerlei tandwielen en rondsels. Deze tandwielen hebben een normale, schuine, gedraaid of v-vertanding . Deze worden op een 5-assige freesmachine gemaakt. Wanneer de tandwielen gefreesd zijn, hebben zij nog bramen aan de randen zitten. De opdracht is een machine te ontwerpen die deze tandwielen en rondsels automatisch kan afbramen.
Bij het maken van de machine moet rekening worden gehouden met de volgende eisen:
- Insteltijd per tandwiel maximaal 15 minuten
- Geschikt voor tandwielen van 100mm tot 2000mm
- Geschikt voor rondels met een diameter tot 500mm en een lengte tot 2000mm
- Geschikt voor allerlei soorten vertandingen
- Machine moet bedienbaar zijn zonder al te veel technische kennis

Online Markting

(1-3-2013 tot 1-8-2013) & (1-1-2014 tot 1-7-2014)Op gebied van multimedia en externe communicatie valt er nog het e.e.a. aan te scherpen.

Speerpunten stage:
- Online Marketingplan schrijven
- Schrijven en redigeren van online teksten (SEO)
- Google Adwords en Google Analytics campagnes analyseren en uitbreiden.
- Linkbuilding
- Zoekwoorden analyse
- Social media optimaliseren
- Rapportages maken
- Conclusies/aanbevelingen doen + implementeren in huidige systeem

Welke eigenschappen beschikt onze ideale kandidaat?
- Ondernemerschap
- Leergierigheid
- Kritische blik
- Assertief
- Kennis van (of de wil om het te leren) Social Media, Google Adwords/Analytics, Linkbuilding, Adobe Dreamweaver CS6

Doelstellingen:
- Verhogen van de buitenlandse bezoekers op de website met 40%
- Gemiddelde bounce percentage op website verlagen naar 55%
- Bereikbaarheid van de Social media verhogen met 100%

Opdracht in pdf downloaden

Productie tandwielenMet de aanschaf van een 5 assige freesbank van het merk Mori Seiki, zijn wij in staat om tandwielen te produceren. De machine is in november 2011 opgeleverd.
De productie van tandwielen is altijd enkelstuks en bestaat uit verschillende typen en groottes. Het gehele proces van design tot gereed product staat nog in de kinderschoenen, en verdient een diepgaande studie t.a.v. de volgende aspecten:
- Het optimaliseren van 3-D modeling naar CAM
- Het optimaliseren van de CAM bewerkingsvolgorde om een hogere kwaliteit te bereiken tegen lagere kosten
- Het afwegen van andere productie methodes

Opdracht in pdf downloaden

Ontwikkeling nieuwe bedrijfssoftware van Microsoft Access naar SQL + ???

(1-12-2012 tot 1-6-2013)

Op dit moment gebruikt ons bedrijf zeer uitgebreide zelf ontwikkelde software geschreven in visual basic en gebaseerd op vele tabellen in Microsoft Access. De huidige software is geheel geschreven op ons bedrijf met veel verschillende modules, zoals personeels zaken, financiele administratie, verkoop, productie, planning, gereedschappenbeheer, inkoop etc.
Het probleem is echter dat Microsoft Access niet meer wordt doorontwikkeld. Dus op een dag zal wellicht ons ERP systeem niet meer goed draaien.
Wij hebben inmiddels een SQL server aangeschaft en weten inmiddels dat de tabellen van Access redelijk eenvoudig zijn over te zetten. Dan zouden die gekoppeld kunnen worden aan de bestaande visual basic applicatie. Een stap verder zou kunnen zijn dat de queries in de visual basic applicatie worden overgezet naar de SQL server.
Een volgende stap is wellicht het omzetten van het menu, de formulieren en reports in visual basic omzetten naar een moderne programmeer taal. Wij zoeken een student die een eerste aanzet kan maken voor de omzetting. Eerst een kleine pilot, en pas daarna omzetting van het gehele bestaande pakket.

Geen spanen meer op de vloer

(Fase 1: van 1-2-2012 tot 1-7-2012; Fase 2: van 1-9-2012 tot 1-11-2012)

Sinds november 2011 beschikken wij over een geheel nieuwe vloer. Tijdens de productie op een aantal van onze oude machines komen spanen op de vloer terecht.
Bij deze opdracht moeten de machines worden aangepast, zodat onze vloer 'spanen-vrij' wordt. Hierbij moet worden gedacht aan:
- Het aanpassen van verschillende omkappingen van een aantal machines, met behoud van het gebruiksgemak.
- Bij machines die moeilijk aanpasbaar zijn, moeten aanpassingen rondom de machine worden aangebracht
stage Rotterdam, stage Oud Beijerland, stage Zuid holland, stageplaats Rotterdam, stageplaats oud Beijerland, stageplaats Zuid holland, stage project Rotterdam, stage project oud Beijerland, stage project Zuid holland, stage locatie Rotterdam, stage locatie Oud Beijerland, stage locatie Zuid holland, stage Techniek, stage MTS WTB Rotterdam, stage MTS WTB oud Beijerland, stage MTS WTB Zuid holland, stage MTS Werktuigbouwkunde Rotterdam, stage Werktuigbouwkunde oud Beijerland, stage Werktuigbouwkunde Zuid holland, stage HTS WTB Rotterdam, stage HTS WTB oud Beijerland, stage HTS WTB Zuid holland, stage HTS Werktuigbouwkunde Rotterdam, stage HTS Werktuigbouwkunde oud Beijerland, stage HTS Werktuigbouwkunde Zuid holland, stage MBO Techniek Rotterdam, stage MBO Techniek oud Beijerland, stage MBO Techniek Zuid holland, stage HBO Techniek Rotterdam, stage HBO Techniek oud Beijerland, stage HBO Techniek Zuid holland, stage Hogeschool Rotterdam, stage Hogeschool Den Haag, stage Hogeschool Breda, stage Engineering , stage TH Rijswijk, stage Zadkine, stage TU delft, stage Verspaning Rotterdam, stage Verspaning oud Beijerland, stage Verspaning Zuid holland, stage Cnc Verspaning Rotterdam, stage Cnc Verspaning oud Beijerland, stage Cnc Verspaning Zuid holland, afstudeerstage Rotterdam, afstudeerstage Oud Beijerland, afstudeer stage Zuid holland, afstudeerplaats Rotterdam, afstudeerplaats oud Beijerland, afstudeerplaats Zuid holland, afstudeerproject Rotterdam, afstudeerproject oud Beijerland, afstudeerproject Zuid holland, afstudeerlocatie Rotterdam, afstudeerlocatie Oud Beijerland, afstudeerlocatie Zuid holland, afstudeer Stage Techniek, afstuderen techniek,, afstudeer Stage MTS WTB Rotterdam, afstudeer Stage MTS WTB oud Beijerland afstudeer Stage MTS WTB Zuid holland, afstuderen MTS Werktuigbouwkunde Rotterdam, afstuderen MTS Werktuigbouwkunde oud Beijerland, afstuderen MTS Werktuigbouwkunde Zuid holland, afstuderen HTS WTB Rotterdam, afstuderen HTS WTB oud Beijerland, afstuderen HTS WTB Zuid holland, afstuderen HTS Werktuigbouwkunde Rotterdam, afstuderen HTS Werktuigbouwkunde oud Beijerland, afstuderen HTS Werktuigbouwkunde Zuid holland, afstuderen MBO Techniek Rotterdam, afstuderen MBO Techniek oud Beijerland, afstuderen MBO Techniek Zuid holland, afstuderen HBO Techniek Rotterdam, afstuderen HBO Techniek oud Beijerland, afstuderen HBO Techniek Zuid holland, afstuderen Hogeschool Rotterdam, afstuderen Hogeschool Den Haag, afstuderen Hogeschool Breda, afstuderen Engineering , afstuderen TH Rijswijk, afstuderen Zadkine, afstuderen TU delft, tandwielkasten Rotterdam, tandwielkasten Oud beijerland, tandwielkasten Zuid Holland , tandwielkasten Nederland, Gears Rotterdam, Gears Oud-Beijerland, Gears Zuid Holland, Gears Nederland, Gears Holland, Schaaf- en boorwerk Rotterdam, Schaaf- en boorwerk Oud beijerland, Schaaf- en boorwerk Zuid holland, Gearbox services Rotterdam, Gearbox services Oud beijerland, Gearbox services Zuid Holland, Gearbox Services Nederland, Gearbox Services Holland,