GBS Gearbox Services international brand of Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.
Emergency Hotline
GBS Gearbox Services international

GBS Gearbox Services is joining the laserclad serve market


HTC Delft
Laser cladding of shaft of crane drum

Dennis Kweldam is starting the new laser cladding activity

GBS Gearbox Services is joining the High Tech Centre in Delft Dennis Kweldam, 25 years old, born, raised and still living in Dordrecht.

From 2006 to 2010 I studied in Rotterdam at the HRO, where I achieved my bachelor's degree in mechanical engineering.

During and shortly after graduating, I worked at Royal IHC Kinderdijk as R&D engineer on various dredger installations. After that I started working as a product engineer on dredging pump gearboxes and finally responsible for the entire dredging pumps and their drive system.

In a large company like IHC it is often difficult to try out technology-driven ideas; Trying to be smarter but especially faster than "the others". GBS is a flatter organization, which provides space for technology-driven developments, including laser cladding where I will be responsible for. Hearing the ambitions of GBS to investigate the possibility of 3D printing and the chance to give my own interpretation to it, I was immediately hooked.

Laser cladding is not new, but it still is not "widely" used. Within the field of repair, laser cladding can be used very versatile, think of welding damaged shafts and bearing pocket. But also surface hardening is a possible. This technique can provide fewer rejects, and possibly even better products.

When thinking in possibilities, we should be able to 3D print with a robotic arm. For me it would be amazing if we could recover that one "broken" part by printing with metal (e.g. tooth of a gear). Whether it is possible? I'm up to the challenge!

Dennis

Dennis Kweldam, 25 jaar oud, geboren, getogen en nog altijd wonende in Dordrecht.

Van 2006 tot 2010 heb ik in Rotterdam bij de HRO aan het Academieplein gestudeerd, waar ik uiteindelijk mijn bachelor werktuigbouwkunde heb gehaald.

Tijdens, en kort na het behalen van mijn diploma heb ik gewerkt bij Royal IHC te Kinderdijk als R&D engineer op diverse baggerwerktuigen. Later, ben ik als product engineer mij bezig gaan houden met baggerpomp tandwielkasten en op het einde met de gehele baggerpompen en hun aandrijflijn.

In een groot bedrijf als IHC, is vaak minder makkelijk vanuit techniek gedreven ideeën uit te proberen; het slimmer maar vooral sneller te zijn dan “de rest”. GBS is een plattere organisatie, die ruimte geeft voor techniek gedreven ontwikkelingen, waaronder het lasercladden waar ik mij mee bezig zal houden. Met het horen van de ambities om 3D te printen en de kans om er eigen invulling aan te geven, was ik meteen verkocht.

Lasercladden is niet nieuw, maar het wordt nog niet “op grote schaal” toegepast. Binnen het perspectief van reparatie kan lasercladden zeer veelzijdig worden ingezet , denk aan oplassen van beschadigde assen en boringen. Maar ook het oppervlakte harden behoort tot de mogelijkheden. Deze techniek kan zorgen voor minder afkeur, en mogelijk nóg betere producten.

Denkende vanuit wat er mogelijk is, zouden we in staat moeten zijn met een robotarm 3D te kunnen printen.

Mij lijkt het geweldig dat men “afgebroken” onderdelen terug kan toveren door met metaal te printen (bijv. tand van een wiel). Of het mogelijk is? Ik ga de uitdaging aan!

Dennis