GBS Gearbox Services international brand of Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.
Emergency Hotline
lasercladding

We performed laser-cladding operation

Nieuw schroefdraad aangebracht in gecald vlak

  • GBS
  • NL

Scope of work:

We performed lasercladding GBS

  • Oude spuitlaag van rondselas weggedraaid
  • Nieuwe cladlaag opgebracht met toevoegmateriaal Stellite 6 en Metco42C
  • In het gecladde materiaal is weer nieuw schroefdraad aangebracht
  • Vervolgens is de as weer naar originele maatvoering gebrachtcontact us

Location - date:

The Netherlands - December 2015

Other types of same brand: